ZAKŁAD ŚLUSARSKI
JÓZEF DUDEK

30-437 Kraków
ul. Zagaje 39

NIP 679-002-08-61

Tel. 12-262-24-77
lub
504-225-145

Fax. 12-262-41-57

jozef-dudek@wp.pl